Regiony regionom - w ochronie klimatu

Plik Plik

Szczyt Klimatyczny COP23 w Bonn

11 listopada br. przedstawiciele Województwa Śląskiego z członkiem Zarządu Henrykiem Mercikiem wzięli udział w dyskusji na temat aktualnej sytuacji na drodze transformacji energetycznej regionów wysoko uprzemysłowionych.

Henryk Mercik przedstawił główne założenia uchwały antysmogowej oraz wskazał na konieczność prowadzenia równoczesnych działań w zakresie podniesienia efektywności energetycznej w budownictwie, transporcie i planowaniu przestrzennym. Podkreślił kluczowe znaczenie podnoszenia poziomu świadomości społecznej oraz eliminowania ubóstwa energetycznego.

Uczestnicy spotkania, w szczególności z Górnej Austrii, Południowej Australii, Kalifornii i województwa śląskiego wyrazili przekonanie, że polityka energetyczna nie powinna być jedynie dodatkowym elementem działań środowiskowych, ale stanowić jej główną, podstawową oś. Jednocześnie wskazano na wielkie znaczenie wymiany doświadczeń na poziomie regionów w celu przyśpieszenia działań na rzecz ochrony klimatu. Ponadto akcentowano potrzebę prowadzenia działań dostosowanych do konkretnych uwarunkowań poszczególnych regionów.

Następnego dnia w panelu dotyczącym łączenia wysiłków, aby ponad granicami podejmować działania na rzecz ochrony klimatu, Henryk Mercik wskazał, jak ważna jest współpraca na poziomie regionów na przykładzie Górnego Śląska i Północnej Nadrenii - Westfalii. “Regiony są kluczowymi graczami w walce o klimat, gdyż to one najlepiej znają swoją sytuację oraz mogą kreować lokalne strategie i polityki, proponując konkretne rozwiązania” – zaznaczył Mercik. „Dla ochrony klimatu nie ma planu B, bo nie mamy planety B” - dodał.

W dyskusji panelowej uczestniczyli, poza przedstawicielem Śląska i Regionu Badenii-Wirtembergii, delegaci obszarów, które są już teraz szczególnie odczuwają skutki degradacji klimatu: La Paz (Boliwia), Kostaryki, Mauritiusu, Reunionu, Monrovii (Liberia) i Mauretanii.

Podczas wizyty w Bonn Henryk Mercik spotkał się również m.in. z szefem rządu Reunionu Didierem Robertem, Premierem Nadrenii Północnej - Westfalii Arminem Laschetem, Nadburmistrzem Bonn Ashokiem-Alexandrem Sridharanem oraz przedstawicielami regionu partnerskiego Hauts-de-France.

Współdziałanie międzyregionalne na płaszczyźnie międzynarodowej jest podstawą realnych działań w zakresie ochrony klimatu. Do uczestników Szczytu przemówił założyciel organizacji non-profit The R20 - Regions of Climate Action Arnold Schwarzenegger. „Miasta i regiony mają ogromną moc, szczególnie jeśli współdziałają razem… Jesteśmy laboratoriami reform, jesteśmy motorami innowacji i jesteśmy wszędzie tam, gdzie one się rozgrywają” - powiedział.

Województwo Śląskie jest członkiem inicjatywy klimatycznej Energy Transition Platform łączącej 11 regionów partnerskich. Są to: Alberta, Górna Austria, Hauts-de-France, Kalifornia, Kraj Basków, Lombardia, Minnesota, Południowa Australia, Północna Nadrenia - Westfalia i Walia. Każdy region stanowi część globalnej sieci podobnych sobie krajów, których rządy zobowiązały się do wspierania strategii transformacji energetycznej i wzajemnego inspirowania do szybkiego przejścia w stronę gospodarki opartej na czystej energii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik