Energy Transition Platform

Uchwałą Nr 1097/119/V/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu Energy Transition Platform – inicjatywy wspierającej działania rządów krajów i regionów w rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnej polityki czystej energii.

Energy Transition Platform (Platforma Transformacji Energetycznej) jest realizowana przez The Climate Group (lider projektu) i Rząd Północnej Nadrenii – Westfalii (lider rządowy). Celem ETP jest łączenie regionów wysoko uprzemysłowionych, których system energetyczny jest oparty na węglu, w kierunku przyśpieszenia ich transformacji energetycznej. Każdy region partnerski stanowi część globalnej sieci podobnych sobie regionów, których rządy zobowiązały się do wspierania strategii transformacji energetycznej i wzajemnego inspirowania do szybkiego przejścia w stronę gospodarki opartej na czystej energii.

The Climate Group jest jedną z największych i najbardziej wpływowych na świecie organizacji non-profit. Jej naczelną misją to inspirowanie i przekonywanie liderów rządowych, biznesowych i społecznych w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i przyspieszenia przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. Współpraca ma zatem prestiżowe znaczenie z perspektywy zarówno samego celu projektu, jak i wizerunkowej, gdyż Śląsk został wybrany do udziału w ETP i znajduje się w ekskluzywnej grupie 11 regionów świata (pozostałe regiony to: Alberta, Kraj Basków, Kalifornia, Górna Francja, Lombardia, Minnesota, Nadrenia Północna – Westfalia, Południowa Australia, Górna Austria i Walia).

Cel projektu

  • analiza doświadczeń w zakresie transformacji energetycznej,
  • włączenie się we wzajemną, pogłębioną analizę dotyczącą inicjatyw i polityk transformacji energetycznej,
  • pokonywanie barier w perspektywie wyzwań związanych z transformacją energetyczną i przyjęcie innowacyjnych modeli rozwiązań.

Czas realizacji

maj 2016 roku – grudzień 2017 roku (1,5 roku)

Konstrukcja projektu

Projekt składa się z dwóch głównych paneli:

  • Fora bezpośrednie,
  • Laboratoria innowacji.

W celu realizacji założeń przeprowadzane są:

  • seminaria i warsztaty – aktywne uczestnictwo poprzez bezpośrednie zdobywanie wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami,
  • fachowe analizy i wsparcie – analiza doświadczeń w zakresie transformacji energetycznej i wsparcie ze strony partnerów i ekspertów,
  • bezpośrednie spotkania i webinaria – uczestnictwo w seminariach mających na celu ułatwienie w zastosowaniu przyjęcia inicjatyw przejściowych dotyczących transformacji energetycznej,
  • regularne konsultacje w kształtowaniu programu prac i ich treści. 

Udział Województwa Śląskiego

Pierwsze forum bezpośrednie Energy Transition Platform odbyło się w dniach 24-25 maja 2016 roku w Düsseldorfie. Rozpoczęło je spotkanie zamknięte dla przedstawicieli regionów partnerskich, na którym omówiono pierwszy obszar tematyczny ETP, tj. modele angażowania obywateli w lokalne projekty niskoemisyjne. W obradach wzięli udział także reprezentanci Wuppertal Institute, którzy przedstawili rezultaty badań i doświadczeń związanych z transformacją energetyczną w Północnej Nadrenii – Westfalii. Drugi dzień rozpoczął się od wizyty studyjnej w Düsseldorf-Garath, gdzie znajduje się elektrociepłownia wykorzystująca gaz i pelet jako surowce do produkcji prądu i ciepła. Następnie odbyło się, otwarte dla mediów, uroczyste uruchomienie ETP z udziałem ministra ochrony klimatu Północnej Nadrenii – Westfalii.

Peer Forum w Düsseldorfie [eng.]

W dniach 6-7 grudnia 2016 roku w Londynie, miało miejsce kolejne forum bezpośrednie ETP. Poświęcono było ono regionalnym strategiom i modelom polityk, mającym na celu zachęcanie do redukcji emisji z energochłonnych gałęzi przemysłu. Drugiego dnia odbyła się wizyta w The Crystal – jednym z najbardziej energetycznie zrównoważonych budynków i miejsc na świecie. Jest on budynkiem, który całą energię elektryczną pozyskuje z energii słonecznej i pomp ciepła naziemnego. W budynku znajduje się odprowadzanie wody deszczowej, oczyszczalnia ścieków, ogrzewanie słoneczne i zautomatyzowane systemy zarządzania obiektem.

Peer Forum w Londynie [eng.]

The World Sustainable Energy Days były kolejną okazją do spotkania partnerów ETP. Odbyły się one 1-3 marca 2017 roku w Wels (Górna Austria). WSED to zarazem największa na świecie konferencja w tej dziedzinie z udziałem ponad 700 delegatów z przeszło 50 krajów z sektora biznesu, sektora publicznego i środowiska naukowo-badawczego. Jest unikalnym połączeniem konferencji i wydarzeń interaktywnych. W ramach Dni, kluczowe spotkania były związane z Europejską Konferencją Efektywności Energetycznej, która dotyczyła polityk regionalnych, rynku, finansowania oraz najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

World Sustainable Energy Days 2017 [eng.]

Na zaproszenie The Climate Group, przedstawiciel Śląska wziął udział w publicznej dyskusji panelowej w Brukseli, dotyczącej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym: działaniach, ambicjach i wizjach. Wydarzenie miało miejsce w Biurach Landu Badenii-Wirtembergii przy Unii Europejskiej, w dniu 21 marca 2017 roku, a wzięło w nim udział około stu słuchaczy z całego świata, a wśród panelistów byli przedstawiciele Badenii-Wirtembergii, The Climate Group i reprezentanci Komisji Europejskiej. Celem dyskusji było omówienie istniejących strategii przyspieszających przejście na gospodarkę niskoemisyjną i wkład rządów regionalnych do sukcesu Unii Energetycznej w kontekście dokumentu pt. Clean Energy for All Europeans.

Panel w Brukseli [eng.] 

26-28 czerwca 2017 roku to czas, kiedy uczestnicy Energy Transition Platform zjechali się do Bilbao na trzydniowe warsztaty, aby wspólnie zidentyfikować konkretne rozwiązania dotyczące: wspólnot energetycznych, efektywności energetycznej i zaangażowania w transformację z udziałem przemysłu. Warsztaty dały unikalną możliwość głębszej, bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz przygotowały grunt pod analizy naukowo-badawcze z Imperial College of London. Format spotkania był wysoce interaktywny, pozwalający na dostosowanie się do potrzeb każdego z uczestników. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić elektrownię w Mutriku, która od ponad 5 lat wytwarza energię elektryczną z pływów fal oceanicznych. Ostatniego dnia odbyła się wizyta w ośrodku, który odgrywa wiodącą rolę na międzynarodowej scenie naukowej, koncentrując się na poszukiwaniach związanych z materiałami powiązanymi z energią, w tym elektrolitach stałych.

Workshop w Bilbao [eng.] 

W dniach 11-12 listopada 2017 roku delegacja Województwa Śląskiego z Członkiem Zarządu, Henrykiem Mercikiem na czele, weźmie udział w spotkaniu ministerialnym projektu Energy Transition Platform oraz w Szczycie Klimatycznym Przywódców Regionalnych, w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP23) w Bonn.

Linki do stron zewnętrznych
Strona główna projektu Energy Transition Platform [eng.]
Uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na przystąpienie Wo-jewództwa Śląskiego do projektu Energy Transition Platform