Konferencja "Dobra Energia"

2017-11-08 08:30 - 15:30 (Środa)
Katowice, Muzeum Śląskie

„Dobra Energia” to cykl konferencji regionalnych poświęcony poszanowaniu energii cieplnej i elektrycznej, odnawialnym źródłom energii i niskoemisyjnym systemom grzewczym, a także poprawie efektywności energetycznej w budownictwie.

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • nowoczesne technologie służące energooszczędności,
  • rozwiązania technologiczne z zakresu OZE,
  • energooszczędne budownictwo,
  • efektywność energetyczna budynków, miast, gmin,
  • źródła finansowania inwestycji w OZE i termomodernizację,
  • korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z inwestycji,
  • sposobu rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
  • rewitalizacja i termomodernizacja w miastach i gminach,
  • zmiany prawne.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja internetowa na stronie: dobraenergiakatowice.evenea.pl

Więcej informacji, w tym szczegółowy program oraz możliwość rejestracji dostępne są pod adresem www.dobraenergia.edu.pl.