Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Adres siedziby: ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice
Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 77 40 705, 709
fax: +48 (32) 77 40 005
e-mail: powietrze@slaskie.pl