Obradował Komitet Sterujący projektu Catching-up Poland

Zdjęcie Zdjęcie
W spotkaniu w siedzibie Banku Światowego w Warszawie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

14 września 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego. Liderzy projektu z Banku Światowego podsumowali dotychczasowe prace nad aktualnym stanem efektywności energetycznej domów jednorodzinnych w województwach śląskim i małopolskim.

W spotkaniu udział wzięła zarówno strona samorządowa, jak i rządowa – przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Do czasu następnego posiedzenia Komitetu Sterującego, które odbędzie się na początku listopada, postanowiono zbadać możliwość powołania grup roboczych, które zajmą się analizą dostępnych mechanizmów finansowania dla domów jednorodzinnnych