Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim

2017-11-16 14:30 (Czwartek)
Bielsko-Biała
Konferencja RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konferencji „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”, która odbędzie się w RODN „WOM” w Bielsku-Białej 16 listopada 2017 r. o godz.14.30. 

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bielsko. 

Celem konferencji jest informacja, edukacja i zwiększenie zainteresowania mieszkańców województwa śląskiego tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia, a także popularyzacja działań ograniczających jego powstawanie i oddziaływanie oraz aktywizacja środowiska szkolnego w przedmiotowym zakresie.”

Zgłoszenia poprzez formularz on-line prosimy nadsyłać do dnia 15 listopada 2017 r.

Linki do stron zewnętrznych
Formularz on-line