Prognoza jakości powietrza

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim

Oprócz sprawdzenia aktualnego stanu jakości powietrza w Twojej okolicy http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ możesz także sprawdzić czy następnego dnia będzie lepiej/gorzej http://spjp.katowice.wios.gov.pl/

Pod linkiem tym znajdziesz mapę województwa śląskiego z podziałem na 7 obszarów, dla których wykonywana jest prognoza jakości powietrza na dzień następny (raz na 24 godziny prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza według metodyki opisanej na w/w stronie). Aktualizacja prognozy następuje około godziny 1100

Na stronie tej możesz też od razu zapoznać się z zalecanymi działaniami w przypadku wystąpienia danej klasy wskaźnika jakości powietrza (Informacja zdrowotna).

Linki do stron zewnętrznych
System monitoringu jakości powietrza
System Prognoz Jakości Powietrza