Przekaż zalegający muł

Pojawił się pierwszy podmiot, któremu można przekazać zabronione uchwałą antysmogową paliwa celem dalszego ich zagospodarowania zgodnie z prawem

Zgodnie z przyjęciem w kwietniu br. uchwały antysmogowej na terenie całego województwa śląskiego (przepisy obowiązują od 1 września) wprowadzono zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW.

Paliwa te były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców województwa posiada jeszcze zapasy tego materiału. W celu należytego wykonania uchwały antysmogowej i wykorzystania zalegającego surowca Województwo Śląskie podaje do publicznej wiadomości listę profesjonalnych podmiotów, którym można przekazać ww. paliwa w celu ich dalszego zagospodarowania.

Województwo Śląskie zaprasza do współpracy wszystkie podmioty profesjonalne, które są gotowe do dalszego gospodarczego wykorzystania wycofanych paliw, co będzie nie tylko wyrazem troski o środowisko naturalne, ale i dowodem, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotną wartością.

Linki do stron zewnętrznych
Co zrobić z zalegającym mułem / flotokoncentratem węglowym?