Ratujmy się przed smogiem – Robimy skok na smog

Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Jego celem jest m.in. podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza.

Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Prace należy składać lub nadsyłać do RODNiIP „WOM” w Rybniku (ul. Parkowa 4a) do 17 listopada 2017. Każde przedszkole lub szkoła lub może dostarczyć najwyżej trzy indywidualnie wykonane prace.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie organizatora