Śląskie bez smogu z pomocą mieszkańców

Zdjęcie Zdjęcie
W gmachu Urzędu Marszałkowskiego odbył się ostatni warsztat w ramach akcji Śląskie bez smogu! realizowany przez samorząd wojewódzki we współpracy z Gazetą Wyborczą

Akcja Śląskie bez smogu! to cykl spotkań o charakterze partycypacyjnym, które miały miejsce w Katowicach, Rybniku, Częstochowie i Żywcu, a dotyczyły wypracowania wspólnie z mieszkańcami regionu pomysłów na projekty edukacyjne, promocyjne, czy informacyjne niwelujące niską emisję w województwie śląskim.

Podczas finałowego  warsztatu liderzy zaprezentowali pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 8 projektów wybranych w poszczególnych subregionach.

Jako, że koncepcja akcji zakładała wybór jednego projektu możliwego do realizacji przez samorząd wojewódzki na obszarze całego regionu, uczestnicy pracowali w grupach, by skorygować ewentualnie połączyć swoje pomysły w jedną, spójną koncepcję.

Po żarliwych dyskusjach, wymianie poglądów i negocjacjach uczestnikom udało się przygotować i przedstawić 3 projekty:

„Razem dla powietrza” – to kompleksowa kampania promocyjno - edukacyjna mająca na celu podnoszenie świadomości wśród dzieci i seniorów na temat skutków zanieczyszczania powietrza. Wśród wielu zaproponowanych narzędzi promocyjnych  – zdaniem pomysłodawców – najskuteczniejsze byłoby przygotowanie m.in.

  • Bajki edukacyjnej „o złym smogu”, którą seniorzy będą mogli czytać maluchom w przedszkolach. Pozwoli to nie tylko na zaktywizowanie osób starszych, ale przede wszystkim da szansę na integrację międzypokoleniową, gdzie obie strony mogą wzajemnie się uczyć prawidłowych zachowań proekologicznych;
  • „Kartki dla sąsiada” – możliwej do pobrania przez każdego mieszkańca województwa ze strony powietrze.slaskie.pl. Kartki pocztowe wyjaśniałyby „sąsiadowi” – w humorystycznym tonie - jak smog niekorzystnie wpływa na zdrowie jego i jego najbliższego otoczenia.
  • „Busa dla zdrowia” – który stanowiłby mobilny punkt informacyjny odwiedzający miasta, miasteczka i wsie województwa, i edukujący jak zachowywać się podczas alarmu smogowego, czym prawidłowo palić w piecu, gdzie sprawdzić stan jakości powietrza. Dodatkowo można byłoby wykonać w nim bezpłatne badanie spirometrii;
  • pomysłowych co do formy i treści filmików edukujących w temacie negatywnych dla zdrowia i życia skutków niskiej emisji;

 „EKO- EKONOMIA” – to oryginalny pomysł promowania  dobrych nawyków związanych z paleniem i korzystaniem z ciepła poprzez ogrzewanie domów w ekologiczny i jednocześnie ekonomiczny sposób. Służyć temu mogłyby profesjonalne materiały edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli w przedszkolach i szkołach. Ponadto zaproponowano aplikację umożliwiającą  kalkulowanie optymalnych kosztów ogrzewania w danym budynku mieszkalnym. Gadżetem promocyjnym  byłyby zawieszki na klamki pt:„Sąsiedzie nie truj!” stanowiące insert do prasy lokalnej, czy regionalnej, a które anonimowo można by zawieszać na klamkach niesubordynowanym sąsiadom.

„I’m watching you” -  projekt zaproponowany przez częstochowską młodzież ma na celu  zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej poprzez łatwy dostęp do informacji o środkach komunikacji miejskiej. Uczniowie chcieliby  wprowadzić prostą w obsłudze, bezpłatną mobilną aplikację  pozwalająca na szybki dostęp do informacji o środkach komunikacji.

Po wysłuchaniu wszystkich propozycji zdecydowano, że podczas planowania przez Urząd Marszałkowski kolejnych działań o charakterze antysmogowym zostaną wzięte pod uwagę pomysły wypracowane w czasie warsztatu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów: „Razem dla powietrza” oraz „EKO – EKONOMII”. Projekt zaprezentowany przez młodzież będzie wymagał dodatkowego przeanalizowania i doprecyzowania pod kątem możliwości technicznych.

Mając na uwadze chęć kontynuowania  procesu partycypacji społecznej w regionie, wszyscy uczestnicy warsztatu zostali zaproszeni do aktywnego udziału  przy dalszych pracach związanych z projektowaniem wolnego od smogu województwa śląskiego.