Diagnoza Banku Światowego

 Plik Plik

Jesienią gotowy ma być raport Komisji Europejskiej i Banku Światowego, który ma ocenić czystość powietrza w naszym regionie, przedstawić oczekiwane działania i wskazać źródło ich finansowania

Przez dwa dni eksperci Banku Światowego będą przyglądać się i analizować sytuację związaną z zanieczyszczonym powietrzem w naszym regionie. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016” wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży właśnie w województwie śląskim.

W tym roku Śląskie i Małopolskie (wcześniej tamtejsze samorządy wojewódzkie przyjęły stosowne uchwały antysmogowe) podjęły inicjatywę włączenia się w projekt „Catching-up regions”, który ma charakter badawczy i doradczy, i skierowany jest do słabiej rozwiniętych regionów UE. Składa się z dwóch modułów: analitycznego, którego celem jest określenie czynników spowalniających procesy rozwojowe, oraz doradczego, którego z kolei zadaniem jest określenie i wdrożenie w wybranych obszarach działań, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności instrumentów polityki spójności w osiąganiu zakładanych celów rozwojowych.

Do tej pory w projekcie brały udział dwa województwa: świętokrzyskie i podkarpackie. Teraz jest szansa dla dwóch kolejnych: śląskiego i małopolskiego.

„Mam nadzieję, że nasz udział w tym projekcie poprawi efektywność, przede wszystkim efektywność finansową. Nie wyobrażam sobie zaś lepszego partnera do dyskusji o pieniądzach niż Bank Światowy” – przekonuje Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

„Jako fundusz walczymy z niską emisją już od kilku lat. Największą bolączką jest biedniejsza część naszego społeczeństwa, której po prostu nie stać na wymianę kotła. I tutaj musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania” – dodaje Andrzej Pilot, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas rozmów z ekspertami Banku Światowego nie zabrakło również reprezentacji Polskiego Alarmu Smogowego.

„Podjęte przez sejmiki województw śląskiego i małopolskiego uchwały to dopiero pierwszy krok. Niezbędne są rozwiązania na poziomie krajowym. Mówimy tu chociażby o wprowadzeniu norm rynkowych dla paliw i kotłów. Nie wygramy ze smogiem, jak będziemy dalej pozwalać na sprzedaż tych najgorszych kotłów, a ludzie będą je kupować” – zwrócił uwagę lider PAS Andrzej Guła.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło stosowne rozporządzenie w sprawie kotłów. Jeżeli nie pojawią się jakiekolwiek przeszkody legislacyjne, zakaz sprzedaży najgorszych kotłów powinien obowiązywać na terenie całego kraju.

„Teraz czekamy z niecierpliwością na diagnozę Banku Światowego. Kto wie, może pozwoli ona nam renegocjować Regionalny Program Operacyjny dla województwa śląskiego, co spowodowałoby przesunięcie pewnych środków finansowych” – dodaje marszałek Wojciech Saługa

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik