Aspekty formalno-prawne realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej

Wraz z nadejściem wiosny przyszedł czas na podsumowanie pierwszego sezonu grzewczego po wejściu w życie tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w kwietnia ubiegłego roku

Pierwszy sezon grzewczy z obowiązującą uchwałą antysmogową w tle dla większości gmin województwa śląskiego stanowił nie lada wyzwanie. W ubiegłym roku Województwo Śląskie zorganizowało konferencję regionalną o charakterze szkoleniowo-warsztatowym „Realizacja Programu ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego” oraz konferencję szkoleniową „Ograniczyć smog poprzez skuteczną kontrolę instalacji grzewczych do 1 MW na paliwa stałe”. Wydarzenia te miały w odpowiedni sposób przygotować gminy do kontroli realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej. Uczestnicy warsztatów przeprowadzonych w trakcie pierwszego wydarzenia otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnienia roli rzeczoznawcy w zakresie kontroli wdrażania uchwały antysmogowej.

Po zakończeniu sezonu grzewczego nadeszła chwila m.in. na wymianę doświadczeń, rozwianie powstałych wątpliwości czy też wskazanie dobrych praktyk, które mogą stanowić wzór do stosowania.

Temu służyć będzie organizowana 24 maja 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach konferencja regionalna „Aspekty formalno-prawne realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej”. Spotkanie odbywa się w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), którego współbeneficjentem jest Województwo Śląskie.

Konferencja została zakwalifikowana jako wydarzenie partnerskie EU Green Week 2018 – Zielonego Tygodnia organizowanego przez Komisję Europejską w dniach od 21 do 25 maja br. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eugreenweek.eu

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników urzędów miejskich (gminnych) oraz strażników miejskich (gminnych). Wkrótce uruchomiona zostanie rejestracja uczestników.

Załączniki
Program konferencji [PDF 1,1MB]