Badania Eko-Patrolu wskazówką dla samorządów

fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Znamy wyniki badań zanieczyszczenia powietrza podczas sezonu grzewczego przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa

Od 3 do 18 marca br. Główny Instytut Górnictwa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w 8 miastach województwa realizował projekt mobilnego badania powietrza. Należały do nich Buczkowice, Czeladź, Gorzyce, Kłobuck, Kroczyce, Pyskowice, Radlin oraz Skoczów. O wyborze tych miejscowości reprezentujących subregiony zadecydował fakt, że nie przeprowadza się dla nich stacjonarnego monitoringu jakości powietrza.

Po miastach krążył samochód elektryczny z mobilnym laboratorium smogowym Eko-Patrol. Specjalnie wyposażony dron, wytwarzając podciśnienie i znajdując się tuż obok komina, zasysał dym i poddawał go analizie. Elektryczny samochód miał profesjonalną aparaturę na dachu, która pozwala badać powietrze w czasie rzeczywistym, łącząc się z bazami danych, np. z BDOT (baza danych obiektów topograficznych).

„Wyniki pomiarów mogą zostać wykorzystane do zobrazowania poziomu zanieczyszczeń pyłowych występujących w poszczególnych miejscowościach w dniach realizacji pomiarów” – czytamy w raporcie.

Badania prowadzone w poszczególnych miejscowościach wykazały zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zależą one od ukształtowania terenu – sprzyjającego bądź niesprzyjającego przewietrzaniu, gęstości zabudowy oraz lokalnych emitorów. W rzeczywistości może to prowadzić do znacznego zróżnicowania w stopniu zanieczyszczenia powietrza zarówno w poszczególnych dzielnicach, jak i nawet między ulicami.

Zdaniem autorów raportu badania mogą stać się przyczynkiem do wnikliwszej kontroli dotyczącej spalanych paliw i jakości powietrza w danej miejscowości. Mogą być wykorzystane w celach edukacyjnych, gdzie mieszkańcom poszczególnych miejscowości przybliżona zostanie tematyka wpływu spalania paliw na jakość powietrza atmosferycznego, a także w konsekwencji ich stanu zdrowia.

Ponadto realizowane działania mają charakter informacyjny. Na ich podstawie możliwym będzie np. wskazanie mieszkańcom danej miejscowości danych o chwilowym zanieczyszczeniu powietrza.

Od 1 września 2017 roku w województwie śląskim obowiązuje przyjęta przez Sejmik uchwała antysmogowa. Zakazuje ona spalania przez użytkowników określonych gatunków paliwa, negatywnie wpływających na stan powietrza oraz nakłada ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Realizacji uchwały towarzyszy kampania edukacyjna i promocyjna Urzędu Marszałkowskiego. Ma ona na celu zachęcenie mieszkańców do przestrzegania uchwały oraz uświadomić negatywny wpływ niskiej emisji na ich zdrowie. Eko Patrol – wspólna inicjatywa GIG i Urzędu Marszałkowskiego była jednym z elementów tej kampanii społecznej.

Załączniki
Raport z pilotażowego badania jakości powietrza Eko Patrol GIG w Katowicach [PDF 3,4MB]