Czas na czyste powietrze

 stock.adobe.com stock.adobe.com
Konferencja „AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“

Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych wyzwań, z którym zmagają się przedstawiciele europejskich regionów. Zawarte w nim substancje szkodliwe mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, a przez to generują szereg kosztów społecznych oraz ekonomicznych. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.

Projekt AIR TRITIA dotyczy ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach działania stowarzyszenia TRITIA. Ma on na celu zwiększenie zdolności zarządzania jakością powietrza dla sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy danych informacji przestrzennej, wprowadzając równocześnie nowe narzędzia do zarządzania i prognozowania zanieczyszczenia oraz strategii jakości powietrza.

Konferencja „AIR TRITIA - czyste powietrze w sercu Europy“ skierowana jest do przedstawicieli miast, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką ochrony powietrza.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Central Europe, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W projekcie AIR TRITIA wybrano rozwiązania dla terenu polsko-czesko-słowackiego pogranicza, które od bardzo dawna ma poważne problemy z jakością powietrza. Podczas organizowanej konferencji będzie można zapoznać się z wynikami analizy problemu, opartej na modelowaniu oraz monitorowaniu pomiarów. Zaprezentowane zostaną przyczyny zanieczyszczeń, konkretne sposoby ich zapobiegania i monitorowania, strategie i wybrane rozwiązania, które zostały uzupełnione o analizę zdrowotną oraz społeczno-ekonomiczną.

Konferencja „AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“ odbędzie się w formie on-line 24 listopada 2020 roku. Początek o godz. 9.30.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję. Zgłoszenia można przesyłać do 18 listopada 2020 r.

Linki do stron zewnętrznych
Formularz zgłoszeniowy na konferencję.
Wecej o AIR TRITIA