Czy Twój kocioł znajduje się już w bazie CEEB?

 graf. GUNB graf. GUNB
Spis powszechny źródeł ciepła

Do 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła do 1 MW.

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2021 roku, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) prowadzi Centralną Bazę Emisyjności Budynków (CEEB), która ma stanowić pomocne narzędzie do walki ze smogiem. Właściciele nowych instalacji, uruchomionych po 1 lipca 2021 roku, mają na złożenie deklaracji 14 dni, licząc od dnia uruchomienia instalacji. Wiele osób nadal nie wie, że taki obowiązek na nich ciąży, a niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie może skutkować karą grzywny.

CEEB to pierwsza baza w Polsce, która obejmować będzie wszystkie budynki (około 5 milionów), niezależnie od tego czy są one własnością prywatną, lokalem usługowym czy budynkiem użyteczności publicznej. Dlatego baza CEEB będzie dla samorządów skutecznym narzędziem do likwidacji emisji zanieczyszczeń, a tym samym do eliminacji smogu. Dzięki realnym danym o źródłach ciepła i emisji, lokalne władze będą mogły przygotować dopasowane do mieszkańców programy polityki niskoemisyjnej, w tym wsparcia wymiany nieefektywnych, wysoce emisyjnych, źródeł ciepła. Złożenie deklaracji w bazie będzie również warunkiem do ubiegania się przez właściciela instalacji o programy pomocowe.

Według danych z 28 stycznia 2022 roku, złożonych zostało ponad 1,2 mln deklaracji, co oznacza, że zaledwie co piąty właściciel lub zarządca domu wywiązał się z nałożonego obowiązku. GUNB uruchomił również ranking gmin. Najlepsza gmina w Polsce – Zawidów – zgłosiła 77 proc. instalacji, z kolei gminy z najmniejszą liczbą złożonych deklaracji to: Zaręby Kościelne i Sokołów Małopolski (poniżej 1 proc.). W województwie śląskim najwięcej deklaracji zostało złożonych w Chełmie Śląskim (23 proc.), a najmniej w Lubomi (4 proc.).

Linki do stron zewnętrznych
Materiały informacyjne na stronie GUNB
Statystyki CEEB
Ranking gmin
Logowanie do CEEB celem złożenia deklaracji