Ekodoradcy w Muzeum Śląskim

 Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS
Szkolenie z zakresu wykrywania procederu nielegalnego spalania i przestrzegania uchwały antysmogowej

Od 18 do 20 maja trwały szkolenie dla ekodoradców projektu "Śląskie. Przywracamy błękit", przedstawicieli straży gminnych i miejskiech, pracowników samorządów gminnych oraz instytucji odpowiedzialnych za działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz przeprowadzanie działań kontrolnych z upoważnienia władz gminy.

W spotkaniu, odbywającym się w Muzeum Śląskim, wzięło udział 187 osób z całego województwa śląskiego.

Szkolenie było elementem oficjalnego kalendarza obchodów 30-lecia Programu LIFE Unii Europejskiej.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Województwo Śląskie zorganizował szkolenie z zakresu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz wykrywania procederu nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Tematykę wykrywania procederu spalania odpadów oraz kontroli spalanego paliwa pod kątem wymagań uchwały antysmogowej przedstawiła Edyta Misztal z IChPW Zabrze. Prawne aspekty kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej omówił Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold. Problematyką rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego zajęła się Katarzyna Matuszek z IChPW, zaś doświadczeniami kontroli palenisk w praktyce podzielił się Andrzej Ryś ze Straży Miejskiej Miasta Kraków.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za kontrolę indywidulanych urządzeń grzewczych i egzekwujących przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej. Uczestnicy szkolenia uzyskali praktyczną i merytoryczną wiedzę dotyczącą paliw i kotłów, różnych aspektów kontroli oraz obowiązków kontrolującego, wynikających z zapisów uchwały antysmogowej, jak i ustawy zakazującej współspalania i spalania odpadów w paleniskach domowych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie w Muzuem Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS