I poziom ostrzegania

graf. UMWS graf. UMWS
Aż 49 gmin w województwie śląskim (na 167) zostało objętych I poziomem ostrzegania (kolor żółty) zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK)

Plan ten jest częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

I poziom ostrzegania został wprowadzony po informacji z dnia 8 marca 2018 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza w Katowicach, który prowadzi stały monitoring jakości powietrza. Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2018.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

I poziom ostrzegania wprowadzany jest do końca danego roku kalendarzowego.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:

  • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 1 marca 2018 roku – strefa Bielsko-Biała miasto;
  • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II 7 marca 2018 roku – strefa Częstochowa miasto;
  • Gliwice, ul. Mewy 6 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasto Gliwice
  • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 21 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;
  • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 24 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska –miasto Dąbrowa Górnicza;
  • Sosnowiec ul. Lubelska 7 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Sosnowiec, Jaworzno;
  • Rybnik, ul. Borki 1 marca 2018 roku – aglomeracja rybnicko-jastrzębska – miasto Rybnik;
  • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;
  • Żywiec, ul. Kopernika 26 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiat żywiecki.
Załączniki
I poziom ostrzegania - mapa [PDF 1,3MB]