Informacje dotyczące smogu po obu stronach granicy

Piąte spotkanie partnerów Projektu i-AIR REGION

26 września 2018 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się seminarium warsztatowe partnerów projektu i-AIR REGION pn.: „Porównanie wszystkich informacji dotyczących emisji i imisji po obu stronach granicy i propozycje ich ujednolicenia”. W ramach warsztatu zostały poruszone tematy związane z porównaniem emisji i imisji, jakością i rodzajami węgla używanymi w gospodarstwach domowych, strukturą ogrzewania budynków mieszkalnych, stężeniach pyłów w ramach państwowego monitoringu środowiska po obu stronach granicy. Przedstawione zostały również informacje dotyczące modelowania dla Kraju Morawsko- Śląskiego i Województwa Śląskiego wykonanego w ramach projektu Air Tritia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, a także zaproszeni goście z Republiki Czeskiej m. in.: przedstawicie Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego oraz Instytutu Zdrowia w Ostrawie.