Kolejne szkolenia dla gmin i straży miejskich dot. likwidacji niskiej emisji

Na jesień bieżącego roku zaplanowano nowe szkolenie dla pracowników merytorycznych gmin i straży gminnych/miejskich dotyczące problemu spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Szkolenie z zakresu Metodyki nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych będzie obejmowało również nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych.

Szkolenie przeprowadzi wyłoniony w drodze postępowania przetargowego specjalistyczny podmiot. Planowane jest przeszkolenie do 300 osób w 10 terminach do wyboru (10 grup po 30 osób). Szczegóły dotyczące szkolenia (podmiot szkolący, terminy szkolenia, miejsce szkolenia) zostaną podane do końca września. Każda gmina i każda straż miejska/gminna otrzyma zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Celem szkolenia jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych. Najważniejsze elementy szkolenia:

  1. Informacje, jakie należy przekazać kontrolowanemu – podstawa prawna kontroli, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
  2. Pierwsza wizualna ocena odpadu paleniskowego – w jaki sposób ją wykonać, gdzie (palenisko) i co zrobić, gdy widzimy np. niedopaloną butelkę.
  3. Pobieranie próbki z popielnika – omówienie sprzętu, jaką ilość próbki pobrać, jak obchodzić się z gorącym popiołem;
  4. Zabezpieczenie próbki, opisanie jej, sporządzenie protokołu z kontroli;
  5. Wybór laboratorium, do którego należy przekazać próbkę, najważniejsze informacje, jakie należy zamieścić w sopz przy wyborze laboratorium, z którym nawiązana zostanie współpraca przez gminę);
  6. Przedstawienie sposobów wizualnej i organoleptycznej identyfikacji stałych paliw węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową dla województwa śląskiego;
  7. Pobieranie próbki stałego paliwa węglowego do analizy,
  8. Przedstawienie wymaganych przy sprzedaży paliw węglowych dokumentów potwierdzających parametry (certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze)- konkretne przykłady;
  9. Przegląd certyfikatów paliw węglowych wraz ze sposobem odczytywania informacji w nich zawartych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat. 

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).