Nabory na ekodoradców

 fot. arch. UMWS Radosław Kaźmieraczak fot. arch. UMWS Radosław Kaźmieraczak
89 ekodoradców będzie najważniejszą częścią projektu "Śląskie. Przywracamy błękit"

Trwają nabory na ekodoradców w gminach i miastach partnerów projektu "Śląskie. Przywracamy błękit". 89 ekodoradców będzie najważniejszą częścią projektu. To grupa aktywnych ekspertów, którzy będą działali bezpośrednio z mieszkańcami.

Ekodoradcy, zgodnie z zapisami "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego", będą działali lokalnie na obszarze jednej gminy, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

W gminach, które nie uczestniczą w projekcie działalność ta będzie prowadzona przez ekodoradców subregionalnych (8 osób), zatrudnionych w Subregionach (które są partnerami w projekcie). Partnerem projektu jest również Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, w ramach którego na obszarze 11 gmin Żywiecczyzny będzie działał jeden ekodoradca.

W projekcie uwzględniono zarówno koszt przeszkolenia oraz zwiększenia kompetencji ekodoradców (studia podyplomowe), jak również ich wynagrodzenia w okresie 3 lat. Uwzględniono także koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które ekodoradcy będą mogli wykorzystywać w działalności doradczej.

Działanie będzie realizowane przez: Województwo Śląskie, 80 samorządów gminnych województwa śląskiego, 4 związki subregionalne województwa śląskiego, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Politechnikę Śląską oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Dodatkowych informacji nt. prowadzonych naborów udzielają właściwe terytorialnie Gminy i Miasta uczestniczące w projekcie, a także związki subregionalne województwa śląskiego i Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.