Narażenie na zanieczyszczenia powietrza

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi związany jest bezpośrednio z ekspozycją człowieka na te zanieczyszczenia, co pozwala na określanie skutków krótko – i długotrwałego narażenia na zanieczyszczenia powietrza.

Krótkoterminowe narażenie, czyli ekspozycja na wysokie stężenia w okresie od kilku godzin do kilku dni, powoduje ostrą reakcję organizmu najbardziej wrażliwych grup ludności, a skutki tego narażenia obejmują m.in.:

 • przedwczesne zgony, szczególnie związane z chorobami układu oddechowego i sercowo – naczyniowego
 • zwiększoną liczbę wizyt lekarskich, pogotowia ratunkowego i hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego
 • wzrost konsumpcji leków
 • wzrost dni absencji szkolnej i w pracy
 • nasilenie objawów chorób głównie układu krążenia i oddechowego
 • niekorzystny wpływ na pracą płuc, zwłaszcza u osób należących do grup wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza

Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza, czyli narażenie na relatywnie niewielkie poziomy zanieczyszczeń w okresie wielu lat, wiąże się z występowaniem skutków chorób przewlekłych. Mogą to być m. in. [10]:

 • śmiertelność z powodu chorób układu krwionośnego i oddechowego
 • chroniczne występowanie chorób układu oddechowego i ich powszechne objawy (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • chroniczne zmiany w funkcjach fizjologicznych
 • stopniowe osłabienie układu odpornościowego zwłaszcza u osób wrażliwych, leczących się na choroby przewlekłe lub ze zdiagnozowanymi chorobami w zaawansowanym stadium
 • nowotwory płuc
 • chroniczne choroby układu krwionośnego
 • zmiany wewnątrzmaciczne, niska masa urodzeniowa w terminie, brak odpowiedniego przyrostu masy płodu