Energy Transition Platform

Pierwsze forum bezpośrednie

Pierwsze forum bezpośrednie Energy Transition Platform odbyło się w dniach 24-25 maja 2016 roku w Düsseldorfie.

Rozpoczęło je spotkanie zamknięte dla przedstawicieli regionów partnerskich, na którym omówiono pierwszy obszar tematyczny ETP, tj. modele angażowania obywateli w lokalne projekty niskoemisyjne.

W obradach wzięli udział także reprezentanci Wuppertal Institute, którzy przedstawili rezultaty badań i doświadczeń związanych z transformacją energetyczną w Północnej Nadrenii – Westfalii.

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty studyjnej w Düsseldorf-Garath, gdzie znajduje się elektrociepłownia wykorzystująca gaz i pelet jako surowce do produkcji prądu i ciepła. Następnie odbyło się, otwarte dla mediów, uroczyste uruchomienie ETP z udziałem ministra ochrony klimatu Północnej Nadrenii – Westfalii.

Linki do stron zewnętrznych
Peer Forum w Düsseldorfie [eng.]
tagi: