Spotkania dot. sprawozdawczości z POP i nowego PDK

W dniach od 9 do 11 maja br. odbywały się spotkania dla pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, które dotyczyły nowej sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza oraz nowego Planu Działań Krótkoterminowych (PDK)

Współorganizatorami, wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, były Starostwa Powiatowe w Gliwicach, Raciborzu, Częstochowie, Będzinie oraz w Bielsku-Białej. W spotkaniach uczestniczyło 183 przedstawicieli urzędów i starostw ze 124 gmin województwa śląskiego, którzy mogli zapoznać się z nową, ujednoliconą formą sprawozdania z realizacji działań naprawczych określonych w Programie oraz obowiązkami, jakie zobowiązani są wypełnić zgodnie z zapisami PDK.

Uczestnicy spotkań zgodnie postulowali o przekazanie wymogów dotyczących realizacji Programu ochrony powietrza oraz Planu Działań Krótkoterminowych bezpośrednio włodarzom miast i gmin w województwie śląskim.

Załączniki
Prezentacja – Plan działań krótkoterminowych [PDF 942,1kB]
Prezentacja – Program ochrony powietrza [PDF 1,7MB]