Spotkanie ekspertów z Czech i Polski

2018-09-26 (Środa)
Jastrzebie Zdrój

W Jastrzębiu Zdroju spotkają się eksperci z dziedziny jakości powietrza z województwa śląskiego i z kraju morawsko-śląskiego

26 września 2018 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się warsztat partnerów projektu i-AIR REGION pn.: „Porównanie wszystkich informacji dotyczących emisji i imisji po obu stronach granicy i propozycje ich ujednolicenia”.

W ramach warsztatu zostaną poruszone tematy związane z porównaniem emisji i imisji, jakością i rodzajami węgla, strukturą ogrzewania budynków mieszkalnych, stężeniach pyłów w ramach państwowego monitoringu środowiska po obu stronach granicy, a także zostaną przedstawione informacje dot. modelowania dla Kraju Morawsko- Śląskiego i Województwa Śląskiego wykonanego w ramach projektu Air Tritia.

W spotkaniu wezmą udział eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, a także zaproszeni goście z Republiki Czeskiej.