The World Sustainable Energy Days

Jedna z największych na świecie imprez poświęconych szeroko pojętej energii zrównoważonej

Jedna z największych na świecie imprez, poświęconych szeroko pojętej energii zrównoważonej „The World Sustainable Energy Days” miała miejsce w dniach 28 luty – 2 marca w Wels (Austria). Udział w niej wzięło ponad 600 ekspertów z 66 krajów (również z naszego regionu).

Tegoroczna edycja skupiała się na efektywności energetycznej i energii odnawialnej, jako kluczowych elementach zwiększania konkurencyjności gospodarczej oraz możliwości wykorzystania przejścia na czystą energię. Impreza składała się z sześciu konferencji:

  1. Wykorzystanie pelletu, jako czystego, niewytwarzającego CO2 oraz wygodnego paliwa.
  2. Efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej, jako klucza do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej UE jej państw członkowskich, regionów i poszczególnych przedsiębiorstw.
  3. Transport elektryczny oraz budowa inteligentnych domów.
  4. Efektywność energetyczna w budynkach.
  5. Warsztaty dotyczące polityki efektywności energetycznej.
  6. Zaprezentowanie rozwiązań zastosowanych przy budowie pasywnych budynków – wizyta studyjna.

Oprócz głównych konferencji wraz z towarzyszącymi im panelami dyskusyjnymi, organizatorzy przygotowali kilka dodatkowych imprez mających promować ekologiczną i efektywną energię:

  • Zorganizowaną przez „Hansa Green Tour” zimową edycję wyścigu samochodów elektrycznych na odcinku z Holandii do Austrii.
  • Prezentacja nadesłanych przez firmy oraz organizacje na konkurs posterowy prac dotyczących efektywności energetycznej oraz zrealizowanych projektów OZE.
  • Targi „Energiesparmesse” skupiające wiodących przedsiębiorców z branży efektywności oraz odzysku energii.tagi: