Trzecie spotkanie partnerów Projektu i-AIR REGION

25 kwietnia 2018 roku w Czeskim Cieszynie odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu

Celem  spotkania było określenie podstawowej działalności Centrum Edukacji, które będzie stanowić czesko-polskie zaplecze dla organizacji seminariów i warsztatów oraz mniejszych konferencji w zakresie poprawy jakości powietrza. Ponadto zostały zidentyfikowane grupy docelowe, przedstawiono formy kształcenia, wskazano wstępną tematykę warsztatów. Pierwsze seminarium w ramach nowego Centrum Edukacji na granicy polsko-czeskiej planowane jest w czerwcu 2018 roku.