Ubóstwo energetyczne w kontekście wdrażania uchwały antysmogowej

 Sala Sejmu Śląskiego. fot. arch. UMWS Tomasz Żak Sala Sejmu Śląskiego. fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zaproszenie na konferencję 2 września 2022 w Sali Sejmu Śląskiego

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje konferencję „Ubóstwo energetyczne w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego”. Spotkanie odbywa się w pięciolecie wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Adresatami spotkania są przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Tematyka obrad będzie się koncentrowała na jednym z najważniejszych aspektów związanych z wdrażaniem uchwały, czyli na zagadnieniu nieproporcjonalnie wysokich kosztów, jakie ponoszą niektóre gospodarstwa domowe, aby zapewnić sobie wystarczający komfort cieplny w sezonie zimowym.

Kontekstem rozważań są gwałtownie i skokowo rosnące wydatki na ogrzewanie i surowce energetyczne, spowodowane w znaczącym stopniu wojną w Ukrainie.

  • Jak ten problem jest widziany z perspektywy rozwiązań unijnych, jakie prace odbywają się na poziomie rządowym, a jak podchodzi do tego samorząd województwa śląskiego oraz organizacje pozarządowe?
  • Czy gminy naszego regionu mają swoje, praktyczne rozwiązania w tym zakresie?
  • W jaki sposób rozstrzygać dylemat: stosowanie prawa miejscowego wobec możliwości jego wdrażania przez konkretnych mieszkańców?
  • Czy spółdzielnie energetyczne mogą być pomysłem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii bez nadmiernych wydatków?
  • Jak się ma do tego przyłączenie do sieci ciepłowniczej?
  • Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby w kwestii dofinansowania ze środków publicznych, a co można zaoferować najbardziej ubogim?

To tylko nieliczne z pytań, na które spróbuje dać odpowiedź wrześniowa konferencja, tak istotna z punktu widzenia realizacji zadań samorządów.

Wydarzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym 2 września 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (gmach Sejmu Śląskiego). Obrady potrwają od godziny 9:00 do 14:00 (w tym przerwa kawowa i przerwa na lunch).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz w związku z obowiązywaniem trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest potwierdzenie udziału w formie mailowej do 20 sierpnia br. Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa, otrzymają potwierdzenie rejestracji. Przybywający na konferencję powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości celem weryfikacji. Wymienione działania mają na celu realizację zadań przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego Województwa Śląskiego, m.in. zakazu organizowania spotkań o charakterze otwartym.

Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: martyna.sochacka@slaskie.pl. W treści zgłoszenia należy podać:

  • imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu kontaktowego
  • w przypadku stowarzyszenia bądź innej organizacji jej nazwę

Osoba do kontaktu: Martyna Sochacka, e-mail: martyna.sochacka@slaskie.pl, tel. (32) 77 40 001.

Załączniki
Program konferencji [PDF 77,4kB]