Wiadomości

fot. Tomasz Żak / UMWS 2019-06-07

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn

Zaprezentowano program grantowy dla mieszkańców Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii”. O szczegółach informowali m.in. wicemarszałek Wojciech Kałuża i burmistrz Wiesław Janiszewski.


graf. TRITIA 2019-05-28

Projekt AIR TRITIA

Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zaniczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA (kraj morawsko-śląski, województwo opolskie, województwo śląskie oraz kraj żyliński)


Zdjęcie 2019-05-22

Ponad 80 mln zł z budżetu państwa na inwestycje w OZE

Zarząd Województwa wynegocjował 81,6 mln zł z budżetu państwa czym podwoił pulę dofinansowania dla projektów związanych z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w województwie.