250 tys. na edukację antysmogową

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o przyczynach niskiej emisji i jej skutkach dla środowiska i zdrowia. Wsparcie otrzymać mogą także zadania działania edukacyjne promujące postawy proekologiczne.

W ramach konkursu wsparcie otrzymać mogą:

  • organizowanie akcji oraz inicjatyw o charakterze ekologicznym, w tym: konkursów, zajęć, konferencji, wystaw, przedstawień teatralnych adresowanych do w szczególności do dzieci;
  • przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, poradnikowych o charakterze ekologicznym;
  • organizowanie kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych, społecznych mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej problemu smogu.

Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 250 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 30 listopada 2018 roku.

Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych.

Oferty należy składać w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel. (32) 77 40 012.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie