LIFE-IP COALA - o projekcie

Województwo Śląskie, jako współbeneficjent, zostało zaproszone przez Kraj Morawsko-Śląski (Republika Czeska) do wspólnej realizacji międzynarodowego projektu partnerskiego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. W dniu 3 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE pn. „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation”/ „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE IP COALA].

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE IP COALA]