Zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji

Marszałek Województwa Śląskiego Zarządzeniem nr 33/2016 z dnia 23 maja 2016 roku powołał Zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim.

Cele Zespołu:

  • Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu niskiej emisji na zdrowie ludzi i na środowisko.
  • Wypracowanie wspólnego stanowiska i strategii różnych podmiotów dążących do ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim.

W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele instytucji związanych ze stroną samorządową i społeczną, ochroną środowiska, a także instytucje naukowo – techniczne działające na terenie województwa śląskiego. Zespół roboczy został podzielony na trzy grupy zadaniowe (grupa techniczna, grupa edukacyjna i grupa samorządowa), które współpracują z zapraszanymi ekspertami.