Trzecie spotkanie grupy technicznej

25 lipca 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie grupy technicznej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim reprezentanci instytucji naukowych oraz eksperci.

Głównym tematem spotkania była prezentacja proponowanych założeń do tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego, która zapoczątkowała dyskusję we wspomnianym temacie.

Podczas spotkania omówiono również przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz przedstawiono propozycję logo dla Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji.

Załączniki
Prezentacja - grupa techniczna [PDF 478,6kB]
Prezentacja LIFE [PDF 335,7kB]
Prezentacja logo [PDF 339,1kB]
Protokół ze spotkania [PDF 178,4kB]