Strategia komunikacji antysmogowej

Strategia komunikacji społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego

Czemu ma służyć strategia komunikacji antysmogowej?

Informacje na temat smogu docierają do społeczeństwa głównie za pośrednictwem mediów oraz kampanii promocyjno-edukacyjnych, które mają za zadanie uwiadamiać wagę problemu, z jakim większość z nas spotyka się na co dzień. Brakuje jednak spójnego, holistycznego i praktycznego dokumentu strategicznego, który porządkowałby całokształt przekazywanej wiedzy oraz określał zasady komunikacji. Wprawdzie i na poziomie krajowym, i regionalnym prowadzone są już pewne działania i aktywności antysmogowe, jednak wszystkie one mają one charakter doraźny, a nie długofalowy.

Województwo śląskie, jako jedno z najbardziej dotkniętych problemem smogu w Polsce, musi opierać się na przemyślanej strategii, która określa najważniejsze zasady i wytyczne odnoszące się do przyszłych kampanii, zarówno wkwestii planowania kreacji, jak i realizacji aktywności marketingowych oraz promocyjnych.

Kluczowym elementem dobrze przygotowanej strategii jest spajająca wszystkie działania i komunikaty myśl przewodnia – Big Idea, która determinuje całokształt przekazu i niesie za sobą określony sposób komunikacji.

Idea ta została w niniejszym dokumencie opisana, wyjaśniona i dopasowana zarówno do grup docelowych planowanych działań́, jak i do kanałów dotarcia do tych grup, rodzajów mediów i technik komunikacyjnych.

Wytyczne strategiczne opisane w niniejszym dokumencie to kierunki działań nakreślone w perspektywie lat 2017–2020. Choć oczywiście istnieje prawdopodobieństwo zmian systemowych w tym czasie, to jednak przedstawione tu propozycje mają charakter uniwersalny i ponadczasowy.

Utrzymanie wysokiej jakości całego procesu komunikacyjnego wymaga dokładnej znajomości dokumentu, a także przestrzegania zasad w nim sformułowanych oraz uwzględnienia kreatywnego charakteru strategii.

Załączniki
Strategia komunikacji społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego [PDF 2,2MB]