Wiadomości


Projekt AIR TRITIA

graf. TRITIA
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zaniczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA (kraj morawsko-śląski, województwo opolskie, województwo śląskie oraz kraj żyliński)