Wiadomości

Miliony na walkę z niską emisją

 Zdjęcie
94,5 mln zł trafi do mieszkańców regionu w ramach inwestycji w Odnawialne Źródła Energii Umowy w imieniu województwa śląskiego podpisali marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przedstawiciele Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

Razem dla Parku Śląskiego

 fot. Patryk Pyrlik
W Parku Śląskim zorganizowana została dziś ekologiczno-edukacyjna akcja sadzenia 1327 drzew. Inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego jest odpowiedzią na planowaną wycinkę drzew w sąsiedztwie Parku ŚląskiegoProjekt AIR TRITIA

 graf. TRITIA
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zaniczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA (kraj morawsko-śląski, województwo opolskie, województwo śląskie oraz kraj żyliński)