Program Ochrony Powietrza

Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Uchwałą nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku.
Linki do stron zewnętrznych
Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego)
Uchwała Sejmiku nr VI/62/8/2023 z dnia 2023-11-20


Program ochrony powietrza 2020

Informacja Zarządu Województwa Śląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego