Program Ochrony Powietrza 2017

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017
Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
Załączniki
Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji [PDF 24,6MB]
Prezentacja POP [PDF 4,1MB]
Streszczenie POP [PDF 332,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku nr V/47/5/2017