Projekt Programu ochrony powietrza przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego

W dniu 28 listopada 2017 roku uchwałą nr 2542/228/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt dokumentu Programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, będący aktualizacją dotychczas obowiązującego Programu ochrony powietrza. Zatwierdzony dokument zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa Śląskiego celem uchwalenia
Załączniki
Projekt Programu ochrony powietrza [PDF 23,8MB]