Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń na terenie województwa śląskiego

W ramach aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego jednym z pierwszych zadań było przygotowanie metodyki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń.

Opracowanie, po konsultacjach ze specjalistami, zostało ostatecznie przygotowane w maju 2017 roku i stało się podstawą realizacji POP. Metodyka została wykonana jako jeden z głównych produktów Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza w województwie małopolskim - Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej.

Załączniki
Metodyka inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń na terenie województwa śląskiego [PDF 1,6MB]