Dokumenty opracowane razem z aktualizacją Programu ochrony powietrza

W trakcie prac nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego zostały opracowane:

  1. Metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.
  2. Warianty wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych.
  3. Podsumowanie realizacji programów ochrony powietrza w województwie śląskim wraz z zestawieniem realizacji działań naprawczych. 

Wszystkie powyższe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2541/228/V/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku

Załączniki
Metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych [PDF 1,6MB]
Podsumowanie realizacji programów ochrony powietrza w województwie śląskim wraz z zestawieniem realizacji działań naprawczych [PDF 1,0MB]
Warianty wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych [PDF 5,2MB]