Drugie spotkanie grupy technicznej

27 czerwca 2016 roku odbyło się drugie spotkanie grupy technicznej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim reprezentanci instytucji naukowych oraz eksperci.

W trakcie spotkania zostały wygłoszone prezentacje eksperckie, które obejmowały aspekty techniczne niezbędne przy opracowywaniu założeń do tzw. uchwały antysmogowej tj.: uwarunkowania istotne dla przyjęcia uchwały w województwie śląskim, paliwa węglowe do wysokosprawnych urządzeń grzewczych małej mocy, zalecenia jakościowe paliwa węglowego, możliwości ograniczenia wielkości emisji z indywidualnych palenisk domowych, struktura spalanych paliw stałych na terenie Śląska, czy też parametry jakościowe dla kotłów spełniających wymogi zgodnie z normą PN-EN 303:5 – 2012.

Członkowie Zespołu zostali także poinformowani o przystąpieniu Województwa Śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, który przyniesie wymierne korzyści w zakresie poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego.

Załączniki
Prezentacja - grupa techniczna [PDF 644,1kB]
Prezentacja A. Sobolewski, J. Kopyczyńska [PDF 4,3MB]
Prezentacja L. Kurczabiński [PDF 2,4MB]
Prezentacja P. Kukla [PDF 398,3kB]
Prezentacja T. Misztal [PDF 647,9kB]
Protokół ze spotkania [PDF 215,0kB]