Pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji

23 maja 2016 roku odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa wręczył nominacje członkom Zespołu, w którego skład wchodzi 35 osób.

Wstępem przystąpienia do prac Zespołu wygłoszone zostały 4 prezentacje nakreślające problem niskiej emisji, ponadto Przewodniczący Zespołu, Łukasz Tekeli omówił zasady funkcjonowania Zespołu oraz przedstawił harmonogram jego prac.

Skład Zespołu:

Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

 1. Wydział Ochrony Środowiska – lider
 2. Wydział Rozwoju Regionalnego

Przedstawiciele gmin:

 1. Górnośląski Związek Metropolitalny
 2. Śląski Związek Gmin i Powiatów
 3. Związek Subregionu Zachodniego
 4. Związek Subregionu Północnego
 5. Związek Subregionu Południowego
 6. Związek Subregionu Centralnego

Przedstawiciele „świata nauki”:

 1. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 2. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 3. Główny Instytut Górnictwa
 4. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 5. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 6. Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

Przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska:

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
 3. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Przedstawiciele strony społecznej:

 1. Polski Alarm Smogowy
 2. Polska Izba Ekologii
 3. Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 4. Rada Działalności Pożytku Publicznego
 5. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Inni:

 1. Przedstawiciele największych Kościołów wyznaniowych
 2. Przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
Załączniki
Agenda [PDF 300,0kB]
Prezentacja - I posiedzenie [PDF 1,0MB]
Prezentacja WIOŚ Katowice [PDF 5,8MB]
Protokół z posiedzenia [PDF 269,1kB]