Drugie spotkanie grupy edukacyjnej i samorządowej

25 lipca 2016 roku odbyło się drugie, połączone spotkanie grupy edukacyjnej i samorządowej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Uczestnikami spotkania byli głównie reprezentanci instytucji naukowych, samorządowych oraz reprezentanci stowarzyszeń.

W trakcie spotkania reprezentanci Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawili założenia do projektu pn. „INFO-SMOG”, który zakłada zbudowanie nowoczesnego systemu informowania społeczeństwa o jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego wraz z systemem edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Celem spotkania była nie tylko prezentacja założeń projektu, ale przede wszystkim zebranie opinii, tak aby projekt spełnił rzeczywiste potrzeby w tym zakresie w województwie śląskim.

Załączniki
Protokół ze spotkania [PDF 178,6kB]