Pierwsze spotkanie grupy samorządowej

20 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy samorządowej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Uczestnikami spotkania byli głównie reprezentanci instytucji samorządowych oraz reprezentanci stowarzyszeń.

Cele grupy samorządowej:

 1. Rekomendacje dla Zarządu Województwa Śląskiego do projektu tzw. uchwały antysmogowej.

  Rekomendacje opracowywane będą w oparciu o art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, który zawiera zapisy obligatoryjne:
  • granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia,
   oraz zapisy fakultatywne, które także należy uwzględnić:
  • okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku,
  • obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały.
 2. Rekomendacje do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza w zakresie sprawozdawczości.
 3. Rekomendacje do metodologii wykrywania nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych w zakresie przydatności w zastosowaniu, potrzeby i formy szkoleń.
 4. Źródła finansowania w aspekcie wprowadzenia kontroli i egzekucji tzw. uchwały antysmogowej.
 5. Dobre praktyki w zakresie ograniczania niskiej emisji przez gminy.

Na pierwszym spotkaniu Członkowie grupy omówili najważniejsze zagadnienia, nad którymi będą pracować na kolejnych spotkaniach. Duża część rozmów dotyczyła niezbędnych zmian i uregulowań, jakie powinny znaleźć się w prawie krajowym pod kątem poprawy jakości powietrza.

Przewodniczący Zespołu poinformował członków grupy o przystąpieniu Województwa Śląskiego do zintegrowanego Projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, który przyniesie wymierne korzyści w zakresie poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego.

Załączniki
Prezentacja - grupa samorządowa [PDF 824,1kB]
Protokół ze spotkania [PDF 171,7kB]