Gmina z (dobrą) energią!

Plik Plik

To hasło kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej, która rozpoczęła się w subregionie zachodnim. W Urzędzie Miasta Rybnika obyła się konferencja otwierająca projekt

„By system ochrony powietrza był skuteczny, musi opierać się na trzech filarach: ekonomicznym, edukacyjnym i prawnym. Program „Gmina z (dobrą) energią!” realizuje komponent edukacyjny – zakłada informowanie i nauczanie na wszystkich poziomach i dla wszystkich grup odbiorców. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspieramy finansowo wymianę pieców na ekologiczne. Niedomaga nadal system prawny, który musi być stanowiony na szczeblu centralnym, tak by skutecznie wprowadzać standardy ekologiczne i móc je egzekwować” – powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

W spotkaniu wzięli udział prezydenci miast: Rybnika – Piotr Kuczera i Wodzisławia Śląskiego – Mieczysław Kieca, Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Adam Wawoczny, dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Patryk Swoboda, przedstawiciel spółki Planenergia. W ramach projektu samorządy 28 gmin subregionu zachodniego województwa śląskiego prowadzić będą działania edukacyjne i promujące dobre praktyki w zakresie zapobiegania niskiej emisji.

Zadanie realizowane będzie w trzech fazach: działań świadomościowych w okresie grzewczym, zapobiegania i promocji rozwiązań technologiczno-inwestycyjnych w okresie inwestycyjnym oraz utrwalania przekazu. Działania edukacyjne zostaną dostosowane do poszczególnych odbiorców: dla dzieci i młodzieży przygotowane zostaną warsztaty, konkursy i akcje społeczne prowadzone za pomocą mediów społecznościowych czy mobilnych aplikacji; dla osób dorosłych, organizacji pozarządowych, radnych samorządów i przedstawicieli instytucji miejskich opracowany zostanie m.in. kalkulator efektywności i poradnik inwestora. Przygotowane zostaną, wraz z nauczycielami, scenariusze lekcji i broszury dydaktyczne, które będzie można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby szczególnie zainteresowane tematem będą także mogły skorzystać z wydawnictw merytorycznych oraz wziąć udział w seminariach i konferencjach. Kampania będzie promowana poprzez spoty, bannery, portale społecznościowe oraz artykuły i audycje w mediach.

Koszt całej kampanii to prawie 410 tys. zł, z czego ponad 200 tysięcy to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozostała część pochodzi z miast, gmin i powiatów (członków związku) oraz od partnerów merytorycznych. Projekt będzie realizowany do maja 2018 roku, obejmując 2 sezony grzewcze.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik