Niska emisja pod kontrolą

Plik Plik

Wypracować skuteczne procedury kontroli spalania odpadów. To wyzwanie, które ma usprawnić proces walki z niską emisją w regionie

Głównym tematem spotkania zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji były tym razem kwestie związane z kontrolą zapisów uchwały antysmogowej. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane czeskie i niemieckie rozwiązania w tym zakresie.

„Same regulacje prawne, bez sprawnego systemu kontroli mogą nie przynieść efektów, których oczekujemy. Musimy zdefiniować obszary kontroli i ustalić, czy dotychczasowy system przynosi rezultaty, czy konieczne są zmiany w prawie, procedurach kontrolnych i jakie służby powinny je przeprowadzać” – mówił Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego.

Podczas spotkania zwracano także uwagę, że w kilku obszarach kontrole nie są skuteczne – w przypadku rynku paliw, spalania odpadów, instalacji czy rynku urządzeń. Profesor Krzysztof Płeszka zwracał uwagę na obowiązki podmiotów objętych uchwałą i trudności prawne z tego wynikające.

„To skomplikowany problem. W tym zakresie możliwe jest bowiem wkroczenie w sfery praw i wolności obywateli, czyli sfery, które są chronione konstytucyjnie i w które ingerować można wyłącznie przy zastosowaniu aktu o randze ustawy. Jest więc pytanie, jak skonstruować w tym wypadku uchwałę, aby była skuteczna i nie naruszała praw i obowiązków” – wyjaśniał prof. Krzysztof Płeszka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy po raz kolejny podkreślali konieczność uregulowania przepisów w zakresie norm jakości powietrza i standaryzacji sprzedawanych kotłów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, jednostek naukowych, a także przedstawiciele Kraju Morawsko-Śląskiego z Czech.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik