Smog bez granic

Plik Plik

Problem niskiej emisji i wpływ stanu powietrza na zdrowie mieszkańców aglomeracji był tematem „Debaty o czystym powietrzu”. Marszałek Wojciech Saługa zapowiedział podjęcie uchwały antysmogowej na początku przyszłego roku

„Problem niskiej emisji nie dotyczy wyłącznie jednego miasta, ale całego regionu. To jedno z największych wyzwań, przed którym obecnie stajemy. Problem dotyczy obszaru całego województwa i trudno spodziewać się, by jakość powietrza uległa radykalnej poprawie bez walki ze zjawiskiem niskiej emisji. Potrzeba zmian w prawodawstwie, uregulowań związanych ze standaryzacją kotłów i wprowadzenia norm jakości powietrza, ale co ważniejsze – zmian w mentalności. Smog nie zna granic, problem dotyczy więc nas wszystkich. Musimy uświadomić sobie wreszcie, że mamy wpływ na to, czym oddychamy, a złe powietrze to problem przekładający się na nasze zdrowie i życie” – mówi Wojciech Saługa.

Marszałek podczas spotkania poinformował, że na początku przyszłego roku ma powstać uchwała antysmogowa, która obejmie całe województwo. Problemem jest uzgodnienie jej treści z wszystkimi 167 gminami województwa, co może opóźnić jej wdrożenie. Marszałek zaznaczył że w przeciwieństwie do rozwiązań, jakie zaproponował Kraków, projekt województwa śląskiego zakłada zachowanie węgla kamiennego jako podstawowego źródła energii. „Nie zamierzamy eliminować węgla, nie stać nas na to. Wiemy z doświadczeń w wielu miejscach na świecie, że węgiel można spalać inaczej, czyściej” – dodaje Saługa.

Obok marszałka w debacie zorganizowanej w ramach projektu Katowice 2050 wzięli również udział: Rafał Adamus, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Daniel Wolny, kierownik Referatu Zarządzania Energią Miasta Katowice, Monika Paca z partii Zieloni i Fundacji Eko-Art. Silesia, Emilia Makówka z partii Razem oraz Patryk Białas, lider kampanii #czystepowietrze w Katowicach. Dyskusję moderował Jarosław Makowski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego reprezentujący think-tank BoMiasto.pl.

Według raportu przygotowanego przez Światową Organizację ds. Zdrowia 33 polskie miasta, w tym 14 z naszego województwa, znajdują się w pierwszej pięćdziesiątce miast Europy o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie to nie jest wynikiem działań przemysłu, a palenia w przydomowych kotłowniach. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że problem niskiej emisji to kwestia świadomości mieszkańców i potrzeba edukacji oraz aktywności ze strony samorządów i działań państwa, by zwalczyć to zjawisko. Zwrócono uwagę, że nie istnieją żadne normy dotyczące paliw stałych, które są spalane w przydomowych kotłowniach, zaś działania na poziomie województwa nie są w stanie skutecznie zlikwidować problemu niskiej emisji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik