Oddychać po ludzku

 Plik Plik

Zwiększenie świadomości Polaków dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz wskazywanie najlepszych sposobów na walkę ze smogiem były celem akcji „Oddychać po ludzku”

W konferencji podsumowującej zorganizowanej w Krakowie wziął udział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Marszałek uczestniczył w panelu pt. „Ogrzewanie w domach − co zrobić, żeby Polacy przestali palić węglowymi odpadami” wspólnie z Jackiem Majchrowskim, prezydentem Krakowa, Jackiem Krupą, marszałkiem województwa małopolskiego, Kamilem Wyszkowskim, dyrektorem generalnym Global Compact w Polsce, Rafałem Węckiem, dyrektorem pionu biopaliw Grupy Barlinek i Andrzejem Gułą, z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że konieczne są regulacje prawne na poziomie krajowym, które unormowałyby kwestie sprzedaży pieców pozaklasowych, które emitują największe zanieczyszczenia oraz paliw – mułów, flotów - które spalane są w przydomowych kotłowniach, a powinny trafiać wyłącznie do przemysłu i energetyki, gdzie mogą być bezpiecznie spalane. Jako przykład skutecznych działań podano Czechy, gdzie przepisy wyeliminowały problem sprzedaży pieców o niskich parametrach. O takie działania na poziomie rządu zaapelował marszałek Saługa „Nie może być tak, że minister gospodarki nie może porozumieć się z ministrem środowiska, a minister zdrowia w ogóle nie zajmuje się problemem smogu, choć udowodnione jest, że ludzie chorują przez zanieczyszczone powietrze. Rząd wycofał się z programu KAWKA, nie wdraża programu RYŚ, a teraz szykuje zamach na niezależność Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, z których mieliśmy środki pożyczkowe i dotacyjne na działania ograniczające niską emisję ” – powiedział marszałek Saługa. Odniósł się także do pytania, czy wyobraża sobie Śląsk bez węgla. „Są miejsca w Polsce, w których nie ma alternatywy dla węgla. Są osoby starsze, samotne, które trzeba wesprzeć finansowo, bo nie stać ich na wymianę pieca. Problemem nie jest węgiel jako źródło energii, ale sposoby jego spalania. Nie ma w Polsce paliwa węglowego, które odpowiadałoby normom, jakie stawiają producenci ekologicznych pieców węglowych. Potrzeba współpracy pomiędzy ministerstwem gospodarki i spółkami węglowymi, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie z węgla, który wydobywamy, uzyskać paliwo, które mogłoby być w sposób czysty spalane” – powiedział Saługa.

Paneliści zwrócili uwagę na kwestię świadomości ludzi, która jest coraz większa dzięki kampaniom społecznym i działaniom mediów. Potrzebna jednak polityki państwa dotyczącej cen gazu i energii elektrycznej, która skłaniałaby do korzystania z czystej energii i montażu lepszej jakości kotłów. Podniesiono także kwestię odpowiedzialności społecznej biznesu – jako przykład podano centra handlowe, w których mimo proekologicznych deklaracji sprzedaje się najgorszej jakości paliwa i piece.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji „Oddychać po ludzku” jest „Gazeta Wyborcza”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik