Uchwała antysmogowa: konsultacje z producentami

 Plik Plik

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik spotkał się z przedstawicielami największych producentów węgla kamiennego i kotłów na paliwa stałe

Spotkanie odbyło się w ramach trwających do 6 lutego konsultacji społecznych projektu uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Uczestnikami wydarzenia byli ponadto eksperci Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji: Andrzej Szlęk, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z Politechniki Śląskiej, Leon Kurczabiński, ekspert Polskiej Izby Ekologii , Szymon Liszka, prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Aleksander Sobolewski.

Spotkanie miało na celu prezentację założeń uchwały oraz dyskusję na temat możliwości dostosowania się branży kotlarskiej oraz branży węglowej do wymogów postawionych projektowanym aktem prawa miejscowego. Rozmawiano również na temat wykorzystania biomasy w ogrzewnictwie indywidualnym. Projekt uchwały antysmogowej został przyjęty przez Zarząd Województwa w styczniu br. Wśród najważniejszych jej zapisów znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej mają objąć całe województwo śląskie i obwiązywać w całym roku kalendarzowym. Jak wynika z projektu uchwały, pożądanym sposobem ogrzewania budynków w województwie śląskim jest ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe. Możliwe jest także ogrzewanie paliwami stałymi (węgiel, drewno), ale wyłącznie przy zastosowaniu kotłów klasy 5.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik