Konsultacje antysmogowe: NGO

 Plik Plik

Ujednolicenie ostatecznego terminu wymiany kotłów, wprowadzenie do projektu uchwały Sejmiku Śląskiego także zapisów o kominkach domowych, opracowanie efektywnego monitoringu i egzekucji zapisów prawa, a także podjęcie lepszych instrumentów do inwentaryzacji źródeł emisji przez poszczególne gminy – to najważniejsze wnioski po kolejnym dniu konsultacji

Dzisiejsze spotkanie było jednym z elementów konsultowania zaproponowanego projektu ustawy antysmogowej. Odbyły się już pierwsze rozmowy z przedstawicielami producentów kotłów oraz producentów węgla i innych paliw. Dzisiaj z kolei omawiano ten temat z reprezentantami Lokalnych Alarmów Smogowych (m.in. Rybnickiego Alarmu Smogowego i Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego).

„Koncentrujemy się na głównych założeniach projektu uchwały antysmogowej, czyli z jednej strony na zakazie stosowania złej jakości paliwa, a z drugiej na promowaniu właściwych instalacji. Nie możemy przy tej okazji zapominać, że odpowiednie uregulowania w tym względzie wprowadzi od 2020 r. zarządzenie Komisji Europejskiej” – mówi Łukasz Tekeli, dyrektor wydziału ochrony środowiska w UMWS.

Przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego złożyli dzisiaj petycję internetową z 4960 podpisami w sprawie ujednolicenia terminy wymiany kotłów. „Apelujemy o wprowadzenie zamiast czterech różnych dat – jednej: do 2022 r.” – argumentowali.

Z kolei w przypadku domowych kominków społecznicy proponują skorzystanie z tożsamych zapisów w przepisach przyjętych już w województwie małopolskim. Uważają, że w przeciwnym razie dojdzie do nierównego traktowania mieszkańców.

Uchwała antysmogowa ma obowiązywać na terenie całego województwa i będzie wymagać skutecznego włączenia się wszystkich 167 gmin. Szacuje się, że wymienić będzie trzeba w sumie ok. 700 tys. instalacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik